RegistrDigitalizaceCZ
evidence digitalizovaných dokumentů a sledování procesu zpracování

 

 

URL adresa:               http://registrdigitalizace.cz/                 Informační stránky RD

Kontaktní e-mail:        rdcz@nkp.cz
       

 

Nápověda k vyhledávání v Registru digitalizace

 

Lze vyhledávat buď zadáním jednotlivých slov (autor, název apod.) do hlavního vyhledávacího okénka, nebo vyplněním konkrétního pole (hledat pomocí polí). Kombinace více polí zúžuje výběr (logické AND).

 

K vyhledávání je použit nástroj FAST. Obecně funguje následujícím způsobem:

 • Nerozlišují se malá a velká písmena, ale rozlišují se písmena s diakritikou
 • Po odeslání dotazu jsou vyhledána synonyma a proběhne tzv. lemmatizace (jazykové rozšíření, tj. doplnění slovníkových tvarů daného slova)
 • Pokud nejsou na dotaz nalezeny žádné výsledky, je dotaz automaticky proveden znovu – proběhne hledání i na „podobná“ slova, jsou vyhledány i záznamy, které obsahují jen některá ze zadaných slov
 • Výsledky jsou seřazeny podle míry shody (předřazeny jsou záznamy, kde je zadané slovo názvem, poté je-li slovo obsaženo v názvu, následuje vyhledání z ostatních údajů atd.) Ve výsledcích je hledaný údaj zvýrazněn tučně.
 • Pro přesnější specifikaci dotazu je možno použít následující nástroje:
  - uvozovky pro zadání přesné fráze
  - hvězdička pro maskování více znaků
  - otazník pro maskování právě jednoho znaku
  - mínus pro vyloučení konkrétních slov
  Pozor: znaky, používané FASTem ke specifickým účelům, nepoužívejte v textu dotazu, vyhledávání pak neproběhne správně!

Filtry nabízené v levém sloupci umožní omezit výběr na určitý typ dokumentu, dokumenty z určité digitální knihovny, dokumenty od konkrétního vlastníka, dokumenty v určitém stavu digitalizace. Pomocí časové osy lze zpřesnit období vydání hledaných dokumentů.

Filtr se zruší kliknutím na červený křížek u Nastavení filtru. Stejně tak se zruší výsledky přechozího vyhledávání.

Výpis výsledků zobrazí maximálně 10 záznamů, pohyb na další strany umožňují číselné odkazy.

Implicitně se výsledky dotazu zobrazí seřazené podle relevance (tzn. podle míry shody hledaného výrazu a nabízených výsledků) a sloučené podle čísla ČNB. Nabízí se možnost přepnout na abecední řazení podle názvu a sloučení podle ISSN, nebo lze výsledky ponechat nesloučené.

Ikonka u záznamu označuje druh dokumentu (kniha, periodikum, mapa, …).

Barevný čtvereček označuje stav digitalizace:
  zelený - digitalizace dokončena
  oranžový - ve zpracování
  červený – plánovaná digitalizace, záměr


Detaily k záznamu se zobrazí po kliknutí na název. V horní části jsou bibliografické údaje, které jsou k záznamu k dispozici. Podrobnější bibliografické údaje lze zobrazit kliknutím na ČČNB (z báze ČNB) nebo na ISSN (z báze agentury ISSN). Střední část obsahuje údaje týkající se vlastníka dokumentu a digitální knihovny. U již zdigitalizovaného dokumentu bývá k dispozici i URL do digitální knihovny instituce, která digitalizaci prováděla; pokud byl dokument digitalizován v rámci VISK7, je zde i „sekundární“ URL do digitální knihovny NK ČR. Kliknutím na lokální identifikátor lze získat údaje z katalogu vlastníka dokumentu.

V dolní části jsou dvě záložky. V Seznamu předloh jsou detaily k jednotlivým svazkům (při sloučeném zobrazení ke všem rokům příslušného periodika) vč. čárových kódů, čísel zakázek apod. V záložce Digitální objekt se výhledově objeví výsledky sklízení dat z digitálních knihoven K4.

Upozornění: Je-li uvedeno URL do digitální knihovny, ještě to neznamená, že bude možno si zobrazit celý zdigitalizovaný dokument: v mnoha případech to nedovoluje ochrana autorských práv a dokument je dostupný pouze v příslušné instituci. K dispozici jsou kontaktní údaje ke každé instituci, aby se mohl zájemce o prohlížení dokumentu, replikaci nebo koordinaci digitalizace domlouvat přímo s jejími pracovníky.

 

Poznámka k nástroji test duplicity:
Byl vytvořen pro potřeby NK ČR, aby bylo možno rychle načtením čárového kódu zjistit, zda dokument již nedigitalizuje někdo jiný. Využitím webservice proběhne dotaz v katalogu NK a nalezené názvové údaje jsou použity k formulaci standardního dotazu v RD.

 

 

Aktualizace: 13.4.2017 Helena Dvořáková